ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 06

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: மரணத்தை தழுவிய ஒருவருக்கு உடனடியாகச் செய்ய வேண்டிய கடமைகள்.

சிறப்புமிக்க ஹஜ்ஜை நாமும் செய்திடுவோம்!

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜும்ஆ பிரசங்கம்

 • நிகழ்த்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • காலம்: 13.07.2018
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Hajj Bu Abu Hunaif

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 05

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: மரணத்தருவாயில் உள்ளவருக்கு நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகள்.
 • காலம்: 05.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 05

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 04

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: நோய்வாய்ப்பட்டவர் மீதுள்ள கடமைகள்
 • காலம்: 04.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 04

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 03

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: நோய்வாய்ப்பட்டவர் மீதுள்ள கடமைகள்
 • காலம்: 03.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 03

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 02

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: நோய்வாய்ப்பட்டவர் மீதுள்ள கடமைகள்
 • காலம்: 02.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 02

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

அல்லாஹ் மனிதனை சோதிக்கும் முகமாக ஏற்படுத்தியுள்ள தடைக்கற்கள்

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜும்ஆ பிரசங்கம்

 • நிகழ்த்துபவர்: மௌலவி அஹ்ஸன் (அல்கமி)
 • காலம்: 06.07.2018
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Sothanai_-_Ahsen_Alqami[1]

அனைவரையும் செவிமடுத்துப் பயன்பெற அழைக்கின்றோம்!

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 01

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: நோய்வாய்ப்பட்டவர் மீதுள்ள கடமைகள்
 • காலம்: 01.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 01

அனைவரும் செவிமடுத்துப் பயன்பெறுவோம்!

சமூக வலைத்தளங்களை முறையாகப் பயன்படுத்துவோம்!

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜும்ஆ உரை

நிகழ்த்தியவர்: அஸ்கி இப்னு ஷம்சிலாப்தீன் (அல்கமி)
காலம்: 29.06.2018
இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை, இலங்கை

அனைவரும் செவிமடுத்துப் பயன்பெறுவோம்!

Samooha_walai_-_Aski[1]

மார்க்கப்பற்றுள்ள பெண்ணுக்கு முதலிடம் கொடுங்கள்!

بسم الله الرحمن الرحيم

சமூகத்தில் காணப்படும் அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் திருமணம் செய்து வைக்குமாறு மார்க்கம் பணிக்கின்றது. இளைஞர் யுவதிகள், கணவனை இழந்த பெண்கள் மனைவியை இழந்த ஆண்கள், மற்றும் அடிமைகளில் உள்ள ஆண்கள் பெண்கள் என்று எவ்வித பாரபட்சமுமின்றி பொதுவான ஒரு கட்டளையாக மார்க்கம் எமக்கு இட்டுள்ளது.