ஜும்ஆ – 02

بسم الله الرحمن الرحيم

இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு ஒப்பாவதின் தடையும்
படைப்பினங்களில் மிகச்சிறந்தவரான
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் அவர்களின்
வழிமுறைகளை உயிர்ப்பிப்பதின் அவசியமும் – 02

Abu Asma Milhan Ibn Haniffa

[audio:http://www.salafvoice.org/audio_db/22544602.mp3]

Click Here to Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *