“ஸிபது ஸலாதின் நபிய்யி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மினத் தக்பீரி இலத் தஸ்லீமி கஅன்னக தராஹா” எனும் நூலுக்கான விளக்கவுரை – 04

بسم الله الرحمن الرحيم

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் தொழுகையின் நேர்முக வர்ணணை.

  • நூலாசிரியர்:அஷ்ஷெய்ஹ் அல்பானி ரஹிமஹுல்லாஹ்
  • விளக்கவுரை:அபூ உபைதில்லாஹ் ஸில்மி இப்னு ஷம்சிலாப்தீன் (மதனி)
  • காலம்:08.10.2017
  • இடம்:அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா பள்ளிவாசல் – பலகத்துறை, இலங்கை
  • கருப்பொருள்: “ஸிபது ஸலாதின் நபிய்யி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மினத் தக்பீரி இலத் தஸ்லீமி கஅன்னக தராஹா” என்ற நூல் பற்றிய அறிமுகம்.

நீங்களும் பயன்பெற்று, பிறரையும் பயனடையச் செய்யுங்கள்!