குழந்தைப் பாக்கியமும் இஸ்லாத்தின் சில வழிகாட்டல்களும்.

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜுமுஆப் பிரசங்கம்

நிகழ்த்தியவர்: அபூ உபைத்தில்லாஹ் சில்மி இப்னு ஷம்சிலாப்தீன் (மதனி)
காலம்: 17.11.2017
இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா பள்ளிவாசல், பலகத்துறை

நீங்களும் செவிமடுத்து, பிறரையும் செவிமடுக்கச் செய்யுங்கள்!