ஜெரூசலம் எப்படி இஸ்ரேலின் தலைநகராக ஆக முடியும்?!

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜுமுஆப் பிரசங்கம்

நிகழ்த்தியவர்: அபூஉபைதில்லாஹ் சில்மீ இப்னு ஷம்சுல்ஆப்தீன் (மதனீ)

காலம்: 15-12-2017

இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா பள்ளிவாசல், பலகத்துறை.

நீங்களும் செவிமடுத்து, பிறரையும் செவிமடுக்கச் செய்யுங்கள்!