நபிமார்களின் ஈமானிய வார்த்தைகளும் நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளும்

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜுமுஆப் பிரசங்கம்

நிகழ்த்தியவர்: அபூஉபைதில்லாஹ் சில்மீ இப்னு ஷம்சுல்ஆப்தீன் (மதனீ)

காலம்: 19-01-2018

இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா பள்ளிவாசல், பலகத்துறை.

நீங்களும் செவிமடுத்து, பிறரையும் செவிமடுக்கச் செய்யுங்கள்!