சமூக வலைத்தளங்களை முறையாகப் பயன்படுத்துவோம்!

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜும்ஆ உரை

நிகழ்த்தியவர்: அஸ்கி இப்னு ஷம்சிலாப்தீன் (அல்கமி)
காலம்: 29.06.2018
இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை, இலங்கை

அனைவரும் செவிமடுத்துப் பயன்பெறுவோம்!

Samooha_walai_-_Aski[1]