அல்லாஹ் மனிதனை சோதிக்கும் முகமாக ஏற்படுத்தியுள்ள தடைக்கற்கள்

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜும்ஆ பிரசங்கம்

  • நிகழ்த்துபவர்: மௌலவி அஹ்ஸன் (அல்கமி)
  • காலம்: 06.07.2018
  • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Sothanai_-_Ahsen_Alqami[1]

அனைவரையும் செவிமடுத்துப் பயன்பெற அழைக்கின்றோம்!