மறுமை பயணத்தை ஞாபகப்படுத்தும் ஹஜ் பயணம்

بسم الله الرحمن الرحيم

குத்பா பிரசங்கம்

 • நிகழ்த்தியவர்: அபூ உபைதில்லாஹ் ஸில்மி இப்னு ஷம்சிலாப்தீன் (மதனி)
 • காலம்: 18.08.2017
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா பள்ளிவாசல் – பலஹத்துறை, இலங்கை

குழப்பங்கள் குறித்த நபியவர்களின் முன்னெச்சரிக்கைகளும் அவற்றின் போது ஒரு முஸ்லிம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும்? என்பது பற்றிய வழிகாட்டல்களும்.

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜும்ஆ பிரசங்கம்

நிகழ்த்தியவர்: அபூ உபைதில்லாஹ் ஸில்மி (மதனி)
காலம்: 20.07.2018
இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை, இலங்கை

ஜும்ஆ பிரசங்கத்தை செவிமடுக்க கீழ்காணும் சுட்டியை சொடுக்குக!

Fithna Jumma By Silmy Madeni

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 07

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • உள்ளடக்கம்:

1. ஒருவரை அவர் மரணித்த ஊரிலேயே அடக்கம் செய்தல்.
2. மரணித்தவரின் சொத்தில் இருந்து அவரது கடன்களை நிறைவேற்றல்.
3. ஜனாஸாவை முத்தமிடுதலும், அதற்காக கவளையை வெளிப்படுத்தலும்.
4. ஜனாஸா விடயத்தில் பொறுமையைக் கடைபிடித்தலும் அது குறித்த அல்லாஹ்வின் தீர்பை பொருந்திக் கொள்ளலும்.

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 06

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: மரணத்தை தழுவிய ஒருவருக்கு உடனடியாகச் செய்ய வேண்டிய கடமைகள்.

சிறப்புமிக்க ஹஜ்ஜை நாமும் செய்திடுவோம்!

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜும்ஆ பிரசங்கம்

 • நிகழ்த்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • காலம்: 13.07.2018
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Hajj Bu Abu Hunaif

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 05

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: மரணத்தருவாயில் உள்ளவருக்கு நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகள்.
 • காலம்: 05.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 05

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 04

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: நோய்வாய்ப்பட்டவர் மீதுள்ள கடமைகள்
 • காலம்: 04.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 04

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 03

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: நோய்வாய்ப்பட்டவர் மீதுள்ள கடமைகள்
 • காலம்: 03.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 03

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

ஜனாஸா தொடர்பான சட்டதிட்டங்கள் – 02

بسم الله الرحمن الرحيم

 • நடாத்துபவர்: அபூ ஹுனைப் (மதனி)
 • தலைப்பு: நோய்வாய்ப்பட்டவர் மீதுள்ள கடமைகள்
 • காலம்: 02.07.2018 (ஃபஜ்ர் தொழுகையைத் தொடர்ந்து)
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Janaza Sattangel – 02

நல்லவற்றின் பால் வழிகாட்டுபவர் அவற்றைப் புரிந்தவரைப் போன்றாவார்!

அல்லாஹ் மனிதனை சோதிக்கும் முகமாக ஏற்படுத்தியுள்ள தடைக்கற்கள்

بسم الله الرحمن الرحيم

ஜும்ஆ பிரசங்கம்

 • நிகழ்த்துபவர்: மௌலவி அஹ்ஸன் (அல்கமி)
 • காலம்: 06.07.2018
 • இடம்: அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை

Sothanai_-_Ahsen_Alqami[1]

அனைவரையும் செவிமடுத்துப் பயன்பெற அழைக்கின்றோம்!